مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر

دسته بندی

قیمت

تومان تومان
فیلتر

Silky

Silky
رنگ موی سیلکی شماره 9 بلوند خیلی روشن رنگ موی سیلکی شماره 9 بلوند خیلی روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
- حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 5 قهوه ای روشن رنگ موی سیلکی شماره 5 قهوه ای روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 8.1 بلوند خاکستری روشن رنگ موی سیلکی شماره 8.1 بلوند خاکستری روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
اوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 900 بلوند بسیار روشن رنگ موی سیلکی شماره 900 بلوند بسیار روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 77.66 بلوند قرمز شدید رنگ موی سیلکی شماره 77.66 بلوند قرمز شدید
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 902 بلوند زیتونی بسیار روشن رنگ موی سیلکی شماره 902 بلوند زیتونی بسیار روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 11.20 بلوند زیتونی شدید بسیار روشن رنگ موی سیلکی شماره 11.20 بلوند زیتونی شدید بسیار روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 7.1 بلوند خاکستری رنگ موی سیلکی شماره 7.1 بلوند خاکستری
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 5.5 قهوه ای ماهاگونی روشن رنگ موی سیلکی شماره 5.5 قهوه ای ماهاگونی روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 022 واریاسیون بنفش رنگ موی سیلکی شماره 022 واریاسیون بنفش
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 7 بلوند رنگ موی سیلکی شماره 7 بلوند
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 8.33 بلوند طلایی شدید روشن رنگ موی سیلکی شماره 8.33 بلوند طلایی شدید روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 8.34 بلوند مسی طلایی روشن رنگ موی سیلکی شماره 8.34 بلوند مسی طلایی روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 12.03 بلوند طلایی طبیعی روشن اکسترا رنگ موی سیلکی شماره 12.03 بلوند طلایی طبیعی روشن اکسترا
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 12.013 بلوند بژ طبیعی روشن اکسترا رنگ موی سیلکی شماره 12.013 بلوند بژ طبیعی روشن اکسترا
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 5.74 قهوه ای مسی بلوطی روشن رنگ موی سیلکی شماره 5.74 قهوه ای مسی بلوطی روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 7.35 بلوند ماهاگونی طلایی رنگ موی سیلکی شماره 7.35 بلوند ماهاگونی طلایی
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 11.0 بلوند شدید بسیار روشن رنگ موی سیلکی شماره 11.0 بلوند شدید بسیار روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
رنگ موی سیلکی شماره 55.66 قهوه ای قرمز شدید روشن رنگ موی سیلکی شماره 55.66 قهوه ای قرمز شدید روشن
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
120,000 تومان (بدون مالیات) 150,000 تومان
حاوی رنگدانه های خالص با غلظت بالا- پوشش دهنده قوی مو- حاوی نرم کننده و مواد مغذی مو- جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن- به دست آوردن موهایی یکنواخت و یکدست- درخشان کننده مو
شامپو مخصوص موهای چرب سیلکی 250 میلی لیتر شامپو مخصوص موهای چرب سیلکی 250 میلی لیتر
‎−20%
پیشنهاد ویژه مدت محدود
192,000 تومان (بدون مالیات) 240,000 تومان
تنظیم و كنترل ترشحات چربی پوست سر قدرت پاک کنندگی بالا افزایش گردش خون در پوست سر تسریع کننده رشد مو برطرف کننده خارش سر کاهش دهنده ریزش مو بر اثر چربی پوست سر مخصوص موهای چرب
نمایش 1 تا 20 از 44 مورد

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود/ثبت نام